Ցելս Ավլ Կոռնելի

Բժշկության բաժիններից վիրաբուժությունն ամենաակնառուն է

Հիպոկրատ

Երբ բժիշկը չի կարող օգուտ տալ, թող չվնասի

Հիպոկրատ

Ուզում ես իսկական վիրաբո՞ւյժ դառնալ, հետևիր զորքին

Ավիցենա

Բժիշկը պետք է ունենա արծվի հայացք, աղջկա ձեռքեր, օձի իմաստություն և առյուծի սիրտ

Ցելս Ավլ Կոռնելի

Արագ, անվտանգ ու հաճելի (պետք է բուժի բժիշկը)

Գ.Լ. Ռատներ

Վիրաբույժն առաջին հերթին պետք է գործի խելքով ու աչքերով, հետո միայն` զինված ձեռքերով

Ֆեդոտ Թումուսով

Բժիշկը պետք է մշտապես կատարելագործվի

Ն. Վան-Տուլպ

Լուսավորելով ուրիշներին` վառվում եմ ինքս

Վերջին նորություններ